Գրքասերների ակումբ. Ստեղծագործ մտքի հարթակ / Booklovers’ Club: A Platform of Creative Mind

I thought I’d share this post by my Armenian author-friend about another group of authors. It’s inspiring to see literary communities around the world supporting one another.

Առլեն Շահվերդյան

Booklover.am

Սիրելի բարեկամներ, 2014 թվականի դեկտեմբերից ես պաշտոնապես ներկայացված եմ «Գրքասերների ակումբի» «Booklover.am» պաշտոնակայքում, ժամանակակից հայ գրողների շարքում: «Գրքասեր» կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության «Գրքասերների ակումբը» գրական յուրահատուկ ընկերակցություն է, որը ներառում է երիտասարդ մտածողների, ստեղծագործ անձանց և տաղանդավոր հեղինակների: Նրանց բոլորին միավորում է սերը և հարգանքը գրքի, ընթերցանության ու գրականության նկատմամբ: Ակումբի պաշտոնակայքը իրոք շատ հետաքրքիր է՝ ընթերցարանին ներկայացնելով նաև երիտասարդ հայ հեղինակներից մի քանիսին:
Ուրախ եմ, որ ես նույնպես ներկայացված եմ այդ կայքում, որտեղ դուք կարող եք ծանոթանալ իմ ստեղծագործական կենսագրությանը և կարդալ «Booklover.am»-ին տրված ընդարձակ հարցազրույցս, ինչպես նաև իմ բանաստեղծություններից մի քանիսը՝ առաձին էջով:

Booklover.am_Copyright 2014_picture 02

«Գրքասերների ակումբի» կողմից դեկտեմբերի 25-ին կազմակերպվեց մի յուրահատուկ հանդիպում-քննարկում ակումբի անդամների, գրչակից ընկերների ու ընթերցողների միջև: Այլ հեղինակների հետ մեկտեղ, ես նույնպես պաշտոնապես հրավիրված էի ու հաճույքով մասնակցեցի այդ հետաքրքիր հանդիպմանը, որի ընթացքում բոլոր երիտասարդ անդամներն ու հրավիրվածները կիսվեցին իրենց մտքերով, կարծիքներով ու ստեղծագործություններով: Ծավալվեց կիրթ ու հետաքրքիր քննարկում: Հանդիպմանը հրավիրված էր ու մասնակցում…

View original post 855 more words

Advertisement

Release Party Highlights – Thanks to Everyone for a Great Year!!

The Release Party was fun, and copies of Free-flowing Stories rushed off the table in a steady stream. Our authors entertained with readings of snippets from the newly published stories, and the cake was absolutely delicious! Everything’s better with cake!

Thanks to everyone for the great support! We’re looking forward to another year of sharing stories with you all!

 

It’s Our Big Day! – Celebrate With Us!

Our Release Party is here at last. And there’s FREE CAKE!!

Our FVP Featured Authors are so excited to share our New Release Anthology, Free-flowing Storieswith you! Please attend our party and reading event on Thursday, December 18th 7-9pm at The Black Dog Arts Cafe’ in Snoqulamie, WA. 8062 Railroad Ave. SE, 98065, 425-831-DOGS (3647)

You can Meet our Authors, and we’ll be Reading Snippets from the Anthology, but mostly this is an evening of fun and celebration. Please come and Be Merry With Us!…and did I mention the FREE CAKE!!!!!   (while supplies last.)

Our books will also be available at the party signed by the authors. Or you can celebrate with us from afar and Get Yours Online HERE!

Anthology 2014 release party flyer

Gifts for Geeks – Good Times

Four of our FVP authors were hanging out on Saturday with some other cool authors and enthusiastic readers at AFK Elixirs and Eatery. Our gracious venue even created signature drinks and food spotlighting the authors and books!

FreeValley Publishing at the Holiday Bazaar

We were so excited to debut our new anthology Free-flowing Stories at the Holiday Bazaar in North Bend, WA this weekend. The anthology and our other books were met with enthusiasm, and many of our stories will be shared as holiday gifts this season!

It’s Here! New Release Today – Free-flowing Stories

It’s December 6th…Release Day!!!!

Eight satisfying short stories, short enough to read in a sitting and long enough to develop into stories to remember. Free-flowing Stories is FreeValley Publishing’s first Anthology! You can get your copy on Amazon or come to see us at The Holiday Bazaar in North Bend today, December 6th 10-3. See flyer below.

Be sure to mark your calendar for our Release Party on December 18th. We’ll read from the Anthology and sign books and celebrate with you! Come and see us! See flyer below.

Anthology 2014 final cover frontFlyer for Bazaar 2014

Anthology 2014 release party flyer Click on the flyers to learn more about these upcoming events.

Jeffrey Cook – Dawn of Steam: The Rat King – Anthology Sneak Peek VIII

As you may know, FVP’s new Anthology, Free-flowing Stories, will be released online and at our sale on Dec. 6th. Tomorrow is the big day!! You can find it on Amazon too!

Here’s a teaser and a snippet from the eighth story:

Jeff Anthology author photo (2)DAWN OF STEAM:  THE RAT KING  by Jeffrey Cook

October, 1815. Aboard the dirigible The Dame Fortuna, a rat problem threatens the safety of the ship and its crew. It’s up to the ship’s boy, Matthew Fisher-Swift, to deal with the problem and put an end to The Rat King.

 • Preface by Dr. Cordelia Bentham-Watts
 • April 8th, 1887
 • Amidst my efforts to document the writings of the crew of the Dame Fortuna, there has been one author of note largely forgotten. While my dear Gregory was the most prolific writer of that crew, some others were particularly noted for their letters. At least one other member of the crew wrote nearly every day, though few of his notes have made it into my larger works. In this small collection, I attempt to correct that oversight, partially for my own amusement. While unlikely to see a much wider circulation, the daily chronicling assignments of a small boy along for a great journey provide a perspective on the trip, on the day-to-day life aboard the airship, and on the crew themselves that is not present elsewhere.
 • The writings are not as broadly informative as Gregory’s accounts, nor as eloquent as the journals of Sir James Coltrane and his sister Jillian, nor as mysterious as the diaries of occultist Julietta Penn and the terse notes of the eccentric Samantha Bowe to her reclusive author father. As they were required by his aunt to help ensure his literacy, they are not even as enthusiastic about the prospect of being read as the letters home by the Coltrane’s colonial cousin, Harriet Wright. Nevertheless, they have their own charm. Matthew Fisher-Swift certainly put more ink to paper about the great war hero Edward McBride than Eddy ever did himself. A few entries by others are included to provide context. –C B-W

P.S. As in my other publications, as part of international revision, the English term ‘flingy’ has been replaced with the modern colonial colloquialism ‘slingshot’ in describing Matthew’s weapon of choice at that age.

◦ ◦ ◦

 • From the assignments of Matthew Fisher-Swift
  16th of October 1815
 • Eddy says waiting is the most important part of hunting or sniping. I figured that part out for myself back during my second flight ever, when Aunt Ruth said I was allowed to start earning my keep on the ship. The rats and the mice don’t just walk up to you. It means more when Eddy says it, though. When Eddy waits, he practically isn’t even there. That’s why they call him the Battlefield Ghost. I want to get even better at waiting, more like Eddy. He says a lot of stuff about scouting out the ground and figuring out the best place to shoot from, someplace no one’s going to get to easily while he’s working. I used to just find a hiding spot, but now I’m trying to figure out how to scout a grain storage room and how one spot is better than another one. A lot of it is all about lines of sight to as many points as possible, so I’m trying to figure out how to do that, and still find a place I can sit real still and pick off pests as soon as they show themselves. Sitting still is hard, cold as it is, but Eddy’s waited in worse.
 • I spent almost the whole day doing that, instead of shooting anything, but I think it’s going to make me even more useful for everyone.
 • I also have to watch myself, like Eddy does on the battlefield. He can’t just shoot anybody he sees. He has to pick. I can’t let loose every time I hear something, or something shifts in the corner of my eye that might just be the ship settling in the wind. It isn’t just that I have only a few rocks. One shot, and no mouse’ll move in that bay for a while, so I have to make it count.
 • I know Eddy wasn’t talking about hunting rats, since he mostly shoots at people, and sometimes deer, but I’m still learning a lot, and I think it kind of works. Seems to me those people who got hired to shoot at Eddy and Sir James and all are sort of like rats, anyway. Eddy once called them that, after Aunt Ruth stared at him whenever he started to say something else. In St. Louis, there was a lot of talk about the other airship and the crew and their weapons and such. The townspeople said they looked just like I said they looked when I saw them back in July. Mr. Watts seemed a little surprised, even though I know he wrote it all down when I said it. Sometimes I wonder how much everyone’s going to let me earn my keep.

Maybe if I can prove I’m learning from the things he was talking about, and I get better at hunting rats, Eddy’ll give me some more advice, or let me help him out more. I much appreciated getting the rifles ready for him last week when they spotted those bandits….

Want more? You can get the Anthology December 6th, December 13th & December 18th at our events. We’ll have a link to Amazon for online purchase as soon as it is released.Anthology 2014 final cover front

Anthology 2014 final cover treats

T. Tommia Wright – Midday’s Madness – Anthology Sneak Peek VII

As you may know, FVP’s new Anthology, Free-flowing Stories, will be released online and at our sale on Dec. 6th.

Here’s a teaser and a snippet from the seventh story:

 

Takako photoMIDDAY’S MADNESS  by T. Tommia Wright

Jalem Vitalma’s afternoon leads to an extremely extraordinary educational encounter with an enigmatic stranger.

Jalem Vitalma sat on the edge of Lavendars Lake and watched the flames beneath the surface of the water. She loved the warmth, the bubbling, the newness and the solitude. She discovered more here than from the lessons the professors taught at the Learning Hall—or so she told herself. Jalem wasn’t old enough to go to the sessions yet.

Hearing footsteps in the leaves, Jalem pulled her arms and legs in, tucked her feet beneath her and held her cloak closed as she tucked her chin down. Even with the concealing spell she created, the child was careful not to make a sound.

She scooped up some of the violet water and wordlessly formed a sphere with it that spun just above her palm, a braided collection of elements woven in ever-changing patterns. The humming from within the sphere blended with the emerging winds. A thin smile on her face, Jalem brought the sphere under the cloak—the hum keeping her warm.

Across the lake, she watched a stranger stagger towards a stump as he tossed his cloak onto a pile of wemota leaves by the stone fireplace.  She made her way through the otamew stalks and listened as the stranger continued talking to himself. The closer she got, the more she could see of him. His kind old face reminded her of Rune Noble, the librarian in the township.

“I can help,” she said, answering the stranger’s question.

He gave her a quizzical look. “I didn’t think they taught that language in the learning halls around here. Never mind; my manners. I’m Leirej. And who are you, my dear?”

Jalem stood to her full height. “Jalem Anse Vitalma,” she said, the same way she heard her parents introduce themselves to visitors to the house. “You’re not a warrior, are you? They know how to protect themselves.”

Leirej chuckled. “I’m more than a warrior. But you’re right; this collection of injuries is a bit over the top, isn’t it.” He called out a healer’s roll, and it hovered within reach. With his good hand, he started a fire in the fireplace—a small cooking pot hanging by a cooking arm in the middle. “Want to know what these wounds are?”

Jalem nodded, quietly expanding the concealing spell to protect him, too….

Want more? You can get the Anthology December 6th, December 13th & December 18th at our events. We’ll have a link to Amazon for online purchase as soon as it is released.

Anthology 2014 final cover frontAnthology 2014 final cover treats